Naam

E-mail

Titel

Bericht

Name *

Email *

Subject

Message

Your details were sent successfully!

VIT-B  

ir. Pieter Graaff, Architect BNA
Rotterdamseweg 126
2628 AP, Delft, Nederland

GR@AFFx.nl
06 - 185 39 418
KvK:  56108931

SBA:  1.121101.007
 

VIT-B is opgericht door Pieter Graaff, Architect. Al tijdens zijn studie kreeg hij via opdrachten en gewonnen prijsvragen de mogelijkheid projecten tot uitvoering te brengen. De voorliefde voor de omgang met bestaande gebouwen werd gevoed tijdens stages bij Muck Petzet in München en bij de Rijksgebouwendienst, afdeling Monumenten. Daarbij is de betekenis van de gebouwde omgeving voor de gebruikers ervan een altijd terugkerend thema. In zijn afstudeeronderzoek naar de transformatiemogelijkheden van naoorlogse gestapelde woningbouw in Pendrecht kwamen maakbaarheid en perceptie, omgangsvormen en transformatiemogelijkheden en de samenhang tussen morfologie en gebruik uiteindelijk bij elkaar. Dit project werd beoordeeld met eindcijfer 9 en een eervolle vermelding.

Sindsdien werkt hij gelijktijdig aan onderzoeken op stedelijk niveau en transformatie-projecten op architectonische schaal.

  • b-linkedin

© 2013 VIT-B      

  • w-tbird
  • w-linkedin