Strategie

De bestaande voorraad is de belangrijkste grondstof voor de stad van de toekomst. 

VIT-B ziet het tot uitdrukking laten komen van bestaande, verborgen of onvermoede kwaliteiten daarom als grootste uitdaging voor een duurzame stad. Kapitaalvernietiging, zowel in fysieke en economische als in sociale en culturele

zin, dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Daarom is een waarderende houding ten opzichte van het bestaande van groot belang.


Deze houding en strategie

wordt in de organisatiekunde

Appreciative Inquiry 

genoemd, het waarderend

onderzoeken. Onze vertaling

van dit begrip naar de 

architectuur komt neer

op het hiernaast

afgebeelde schema:Het is een cyclisch proces

waarbij een toekomstbeeld

geconstrueerd wordt vanuit de 

kwaliteiten van het bestaande.VIT-B

Wie in Duitstalige landen iets met Vitamin B krijgt staat niet bij de groenteboer maar heeft zijn verworvenheden te danken aan zijn connecties.De B in Vitamin B staat voor Beziehung: betrekking of relatie. Een gezonde dosis Vitamine B staat bij VIT-B daarom voor een hoge mate van samenhang.  

Samenhang tussen bestaand en nieuw, tussen ontwerp en gebruik, tussen verschillende disciplines.VIT-B werkt in de bestaande stad op het raakvlak van ontwerp, onderzoek en advies.

© 2013 VIT-B      

  • w-tbird
  • w-linkedin