Positie

> VIT-B is ervan overtuigd dat de toekomst van de stad gevormd wordt door     

   mutatie van het bestaande en niet door grote uitbreidingslocaties. De stad van de

   toekomst bestaat voor 99 procent uit de stad van vandaag.
 

​> Het is van belang het bestaande als gegeven te beschouwen, ook wanneer dit  

   waardeloos lijkt. Dit bestaande is de conditie en grondstof voor het nieuwe.
 

​> In plaats van het projectmatig werken aan eindbeelden en opleveringen richt 

​   VIT-B zich op een duurzame betrokkenheid bij beheer en ontwikkeling. Ook

   vanuit de overtuiging dat het ontwerp beter wordt als je ook geconfronteerd

   wordt met de consequenties voor onderhoud en het praktisch gebruik.

> De vraag is niet of de stad maakbaar is, maar wie hem maakt.

 

​> Op die plekken waar bewoners invloed uitoefenen op hun woonomgeving is de​

   stad geslaagd. Veel belangrijker dan een klinisch-esthetische eenheid is de 

   bruikbaarheid en de mogelijkheid voor bewoners om zich hun woonomgeving

   toe te eigenen. Processen van (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap hebben

   om die reden betekenis voor de nabije toekomst.

 

> ​Omdat we geloven dat de toekomst van de stad gevormd wordt door mutaties
   bedanken wij niet snel voor kleinschalige transformatieopgaven.

 

VIT-B

Wie in Duitstalige landen iets met Vitamin B krijgt staat niet bij de groenteboer maar heeft zijn verworvenheden te danken aan zijn connecties.De B in Vitamin B staat voor Beziehung: betrekking of relatie. Een gezonde dosis Vitamine B staat bij VIT-B daarom voor een hoge mate van samenhang.  

Samenhang tussen bestaand en nieuw, tussen ontwerp en gebruik, tussen verschillende disciplines.VIT-B werkt in de bestaande stad op het raakvlak van ontwerp, onderzoek en advies.

© 2013 VIT-B      

  • w-tbird
  • w-linkedin